Korektury

06.12.2017 15:36

Korektury cizích překladů neprovádím a opatřit razítkem překlad

jiného překladatele rovněž není možné.