Předání překladu

06.12.2017 15:37

Překlad je možno předat buď osobně na adrese Hradecká 41 v Opavě nebo poslat doporučeně poštou.

Kratší překlady vyhotovuji do dvou pracovních dnů, delší podle rozsahu a náročnosti.